ilość rzeczy: 0 kwota do zapłaty: 0.00 zł
Login Hasło
Zaloguj się Przypomnij hasło | Zarejestruj się
REGULAMIN FINAŁU PUBQUIZ ZŁOTA LIGA 2016/2017

1.    Organizatorem finału PubQuiz Złota Liga 2016/2017 jest firma New Entertainment.

2.    Finał PubQuiz Złota Liga odbędzie się 10 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze. Dokładne miejsce i godzina rozpoczęcia ogłoszone zostaną przez organizatora, za pomocą portalu społecznościowego Facebook.

3.    Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przybycia co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem Finału, by przejść proces rejestracji. 

4.    Tożsamość uczestników Finału musi być potwierdzona poprzez okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka, prawo jazdy). Osoba nieposiadająca dowodu tożsamości nie będzie mogła wziąć udziału w Finale. 
Nie dopuszcza się sytuacji, w której osoba niezapisana do drużyny będzie zastępowała osobę zapisaną, ale nieobecną.

5.    Liczba osób w drużynie oraz skład drużyny muszą być tożsame z kartą rejestracyjną.

6.    W Finale PubQuiz Złota Liga daną drużynę może reprezentować maksymalnie 10 członków wcześniej do niej zapisanych.

7.    Osoba, która będzie chciała dołączyć do swojej drużyny w trakcie finału Ligi będzie mogła to zrobić dopiero po zakończeniu rundy, która właśnie będzie prowadzona. Osoba ta nie może kontaktować się z członkami swojej drużyny i musi oczekiwać na możliwość dołączenia do rywalizacji po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności organizatorowi. 

8.    We wszystkich sprawach drużynę może reprezentować tylko kapitan.

9.    Podczas trwania rund uczestnicy nie mogą przemieszczać się po sali.

10.    W przypadku udowodnienia stosowania zakazanych metod pozyskiwania odpowiedzi przez drużynę, zostaje ona zdyskwalifikowana.

11.    Wszelkie materiały do przeprowadzenie finału zostaną zapewnione przez organizatora. Uczestnicy Quizu finałowego nie mogą korzystać z własnych materiałów (długopisów, notatników) bez konsultacji z organizatorami. 

12.    Quiz finałowy będzie składał się z czterech rund po trzy kategorie. W skład każdej kategorii będzie wchodziło 5 pytań.  Po każdej rundzie prezentowane będą odpowiedzi. Przedstawiciele drużyn będą wymieniali się kartami i sprawdzą sobie nawzajem odpowiedzi (za wyjątkiem ostatniej rundy – patrz punkt 13.). Punktacja drużyn po podliczeniu będzie prezentowana wszystkim uczestnikom, a następnie prowadzący będzie przechodził do kolejnej rundy.

13.    Po ostatniej kategorii w ostatniej rundzie drużyny nie wymieniają się kartami tylko przynoszą przednią część kart odpowiedzi do osób z obsługi wyznaczonych przez organizatora. Podczas czytania odpowiedzi drużyny sprawdzają poprawność odpowiedzi na swoich kartach - kopiach, które pozostały na stolikach. Po sprawdzeniu, przedstawiciele podchodzą ze sprawdzonymi kopiami w celu porównania punktacji na kartach oryginalnych i na kopiach. Jeśli punktacja nie będzie identyczna sprawdzone zostaną wszystkie odpowiedzi na karcie oryginalnej i kopii w celu weryfikacji prawidłowego wyniku.

14.    Czas na wymianę kart pomiędzy rundami jest określony i wynosi 60 sekund od momentu podania odpowiedniej informacji przez prowadzącego. Przekroczenie czasu może być ukarane stratą 3 punktów. 

15.    Dogrywka podczas Quizu finałowego będzie miała charakter drużynowy i obejmować będzie wszystkie drużyny.

16.    Zasady prezentacji pytań oraz przebiegu Quizu finałowego są takie same jak opisane w regulaminie PubQuiz (chyba, że w poszczególnych przypadkach regulamin Finału Ligi mówi inaczej). Regulamin Quizów ligowych dostępny jest pod adresem: www.pubquiz.pl w zakładce regulaminy oraz u prowadzącego w dniu Finału. 

17.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować uczestników Ligi. 

18.    Organizator ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieopisanych w tym regulaminie, a dotyczących Finału PubQuiz ZłotaLiga2016/2017 odbywającego się w danym mieście.

19.    Decyzja organizatora w sprawach związanych z Finałem Ligi jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich jej uczestników i drużyn. 

20.    Wszelkie pytania związane z finałem Ligi należy kierować na adres mailowy: pubquiz.pl@gmail.com

21.    Przystępując do Gry Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie fotografii, filmowanie oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej Organizatora, jego profilu internetowym na Facebooku oraz w innych materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, artykuły) w celach promocyjnych i marketingowych.


© PubQuiz.pl 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.