Aktualizacja Regulaminu Ligi PubQuiz 2018/2019

Szanowni Państwo. Dnia 17 listopada 2018 roku wprowadzono korektę w regulaminie rozgrywek Ligi PubQuiz 2018/2019. Zmiana dotyczy § 3 ust. 9. 

Zmiana na stałe Lokalu przeprowadzania Rozgrywek, do których Drużyna została przypisana w trakcie zapisów, skutkuje wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł od każdego zapisanego uczestnika. Wyjątek stanowi:

– Usunięcie danego Lokalu z Rozgrywek.
– Stała zmiana godziny odbywania się Rozgrywki (wcześniejsza lub też późniejsza).
– Stała zmiana dnia odbywania się Rozgrywki.

 

Aktualizacja ta będzie obowiązywać od 27 listopada, tj. 10 dni od dnia jej opublikowania.

Regulamin dostępny jest na stronie – LINK