START rozgrywek ligowych

Już dziś (tj. 25.11) pierwszy dzień rozgrywek wliczających się do głównej punktacji Ligi PubQuiz. Nadal można zgłaszać udział drużyny swoim Prowadzącym. Będą oni zbierać podstawowe informacje jak nazwę drużyny (wybierana jest na cały okres trwania rozgrywek), ilość zapisanych osób oraz dane kapitana drużyny, z którym będziemy się kontaktować w najważniejszych sprawach ? Wymogiem jest uiszczenie opłaty wpisowej – 25 zł* lub 30 zł** za każdego uczestnika.

W ubiegłym roku pula nagród wyniosła 16 500 zł. Czy w tym roku uda nam się pobić ten wynik? 😉 Dowiemy się w nowym roku, gdyż zapisy potrwają do 17 stycznia. Do tego czasu istnieje możliwość zapisania się do Ligi. Wyniki z poprzednich tygodni mogą zostać wliczone do punktacji, jeśli liczba osób nie będzie przekraczać tej, która została zapisana, a także jeśli wyniki uda się odtworzyć.

* lokal partnerski (LISTA)
** lokal niepartnerski